19 Mar 2018

Zeynep MERDAN / İntikam Çiçeği

Lady Snowblood, 1973

Kadim olanı işaret eden şeyleri severim. İnsana bir yol üzerine olduğunu ve o bir yolun daha derinine, ötesine ve varılmaz olana götürmeye eşlik eder. Sinemanın asrı geçmiş tarihiyle filmler üzerinden de bu yolculuğu başlatmak mümkün. Peki, bir şarkı bir yolu nerelere çıkarır? Kill Bill’in enfes soundtrack albümünden; Shura No Hana’yı keşf arzum yolumu yarım asırlık bir Japon filmine çıkardı. Oysa bir sürpriz daha bekliyordu beni; şarkıyı söyleyen Meiko Kaji, başrolünün ta kendisiydi. Şaşırmamıştım çünkü intikam bir yüzde bu denli münasip olabilirdi. Ve bir yüz intikam suretini en şık böylesi bir yüzde giyinebilirdi. Namlu gözler, tıpkı bir kartalınki gibi kemerli burun, intikam hıncıyla boyanmış kan dudaklar, kar beyazı asil ten ve zarif bir kılıç beden. İşte intikamın kızı.

Spoiler münasebetsizliğinden sayılmayacak ise kısa bir ön tanıtım için şartlar müsait; olağan bir yazgının kendi halinde mensupları olan bir çift, meşru hiçbir sebep yokken kötülüğe maruz kalır. Adam katledilir, kadın tecavüze uğrar. Fakat bu hazin mağduriyeti mukadderat sinesine çekemeyen bir tahammülsüzlük doğar intikam kadınının içine. O andan sonra ruhunda intikamın nefes almadığı bir an olmaz. Kötülük çetesinin mensuplarından birini katlederek hapse düşer, şehvetin hıncı dahi olamaz bir hınç şehvetiyle bir “cehennem çocuğuna” hamile kalır hapishanede. Ve intikamını doğurur. Yuki adıdır bu intikam çocuğunun. Budist bir rahip tarafından bir ismin tecellisi ve bir kötülüğün adalet sağlayıcı icraatçısı olarak yetiştirilir.

Uzakdoğu tinsel kültür mirasının filmdeki tesirinden söz açmasının tam sırası. Uzakdoğu’da ateş, su, toprak, hava, odun gibi türlerde olmak üzere kötücül güçlerin zaman zaman intikamcı ruhlar şeklinde dünyada tezahür ettiğine inanılır. Japon korku kültüründeki zenginliğin filmdeki katkısı da az değildir. Zehra Zıraman’ın “1990 Sonrası Japon Korku Sinemasında İntikamcı Ruh Ögesi” başlıklı tezinde filmin başkarakteri Yuki’nin ismine müsemma olacak şu bilgi vardır; “Kar kadını Yuki Onna fırtınalı gecelerde beyaz kimonosuyla insanlara görünerek yollarını şaşırmalarına ve donarak ölmelerine sebep olabilir. Yuki Onna Shinto inancından kaynaklanır ve karlı dağ yollarından insanların karşısına çıkarak bebeğini tutmalarını rica eder ve buz gibi soğuk nefesiyle onları öldürür.”

Film hem öykünün kurgusallığı hem de bazı sahne telmihleriyle Kill Bill’de yeteri kadar yâd ediliyor. İntikamı meşru şartlarda öylesine güzelliyor ki, yazgınızda meşru olabilecek bir intikam vesilesinin peşine düşürüyor içinizi.

*

“Ne?” diye sorsalardı, hukuktaki iade-i itibar davasından aşırma; İade-i Kibr derdim. Yahut hikâyenin son güleni. Gülmek dedimse soysuz bir kahkaha değil. Yahut bir serserinin bir sokak döğüşünde yüzünde parlattığı. Gülmek dedimse, Uzakdoğulu bir Lilith kızının keskin, intikam dolu gözlerine eşlik eden istihzalı ve “kötülük çiçekleri” gibi patlamaya durmuş gizli tebessümü. Suret-i intikam budur. Yahut şarjörde tek fişek kalmış, eller titriyor. Karşıda muhatap tüm bir kibriyle yenilmenizi bekliyor. O tek fişekle onikiden vurmaya intikâm denir.

Kill Bill’de intikamın tecelli edeceği bu sahne her şeyiyle bir varlık düellosudur. Söylenmesi gereken tüm sözlerin söylediği, hesaplaşmanın başladığı sahne sonunu kötü bir sürprizle bitirir. Bill ölümüne sebep olacak son vuruşu öğrenildiği ona söylenmeyen gizli bir bilgiden alır. Ama bu meşrudur, çünkü iki varlığın bu düellosu en başından beri her türlü kirli taktiğin mübah olduğu bir zeminde konumlanmıştır.

Kill Bill, 2003

İntikamın meşru bir muhatap zemini yok mudur? Ceza ancak ve ancak onu algılayabilecek muhataplara verildiğinde cezadır. Kısasa kısas bu yüzden bazen tesirsiz. İntikam bahsinde hem Müntekim ve hem Müstahik şerefli olmak zorundadır. Haysiyeti olmayan birinden intikam alın(a)maz.

İntikamı alınamayacak tek durum belki de şudur: size bir kez olsun ait ol(a)mamış hiçbir şeyi nakıs bırakamazsınız. Canını da alsanız nakıs bırakamazsınız. İntikam alabilme kudreti bir varlığa tesir edebildiğinizin kanıtıdır. Edememiş iseniz; asla intikam alamazsınız. Varlığınızı bir yönüyle olsun küçümseyen birine kendinizi parçalasanız da acı veremezsiniz. Kibirli bir muhataba karşı her yöntem tesirsizdir. Varlığınıza kibr gösteriliyorsa; Muhataba "acı verme kudreti"niz yoktur. Varlığına hiç ama hiçbir şey yapamazsınız. Sahip olun(a)mazsanız, kaybedilemezsiniz. Rekabet etmezseniz, yenil(e)mezsiniz. Kıyaslamazsanız, kıskançlık duyamazsınız. Muhatap almazsanız; polemik mağduru yapılamazsınız.

Bazen de zerre umurunuzda olmaz intikam. Öylesine rekabetten uzak bulursunuz muhatabınızı. İntikam rekabet edilesi varlığa karşıdır. Yani rekabet dahi etmeye tenezzül etmediğiniz bir varlığa karşı intikam hisleriyle dolmazsınız. Öylesine değersiz hale düşmüştür ki ona hakikati intikam suretinde göstermek dahi coşturamaz içinizi. Onu ve değersiz varlığını geçmiş zamanın kara deliklerine hapsedersiniz. Ne hatırlamak ne de hatırlanmak istersiniz. Pasif karakterli kalsa da bu da bir tür intikam sayılabilir. Size acı bile veremeyecek kadar değersiz hale düşmüş ve acziyet dolu muhatabınıza müstahak gördüğünüz. İntikam almaya dahi tenezzül etmeyecek kadar bir intikam.

Bazen intikam alacak kadar dahi tahrik olmaz ruhunuz. –içinde kavga olan her hikâye intikam almaya değer değildir.- Zarar vermek değil, yüceliği göstermektir çünkü gaye. Yani muhatabın zelilliğiyle muzaffer değildir intikam sahibimiz. Öylesi yüce konumlamıştır varlığını. Zelil etmek, rezil etmek umurunda değildir. Sadece bir bakış olarak kalmalıdır bazen intikam. Mutahabın gözlerine “ben seni yendim.” “ben seni yendim”i her zerresiyle öğretircesine. Üstelik şefkatli. Zerre kötü ve habis olmayan. Pür-i şefkat, aciz varlığına.

Bazen hayat da intikam alır. Ona ve yasalarına ukalalık ederseniz; sizi başarısız kılarak sizden intikam alır. Neden en çok deliler, müflisler, terk edilmişler, bir güçten azledilenler küfreder hayata? Çünkü dünyaya kafa tutmanın intikamıdır yazgıları. Dünya “vaat edilmiş güne kadar” asla mağlup edilemeyecek güçlü, kibirli, küstah bir kadın. Onunla kavga ederseniz sizi sadece zelil eder. Hayatla kavga edilmez. Onunla baş etmenin tek yolu varlığına kayıtsız kalmaktır. Sizi bu küstah, kibirli kadının mutlu ya da mutsuz etmesine izin vermeyin. Yazgısıyla, kendiyle ve istidâdıyla cenk ederse daha çok kaybeder insan. Afili de kaybetmez üstelik. Kıyafetsiz muhteris gibi kaybeder.

Bir insanın varlığını ötekinin kefaretine indirgemekten daha zarif bir intikam var mı? Üstelik gaye intikam almak dahi değil iken. Peki ya insan başkasına ceza keserek kendinden intikâm alabilir mi? İnsan kendine ceza keserek başkasından intikâm alabilir mi? Ölmek isteyen, ellerinizi cevapsız bırakan, sizi ölümüne sessiz bir seyirci tutan; müntehir değil katildir. Kendinin değil; sizin katiliniz. Peki, karşındakinin hakiki muhatabı olduğunu bilen biri; bunun henüz idrakinde olmayan o birini yok sayarak kimden intikam almış olur? Kendinden? Muhatabından? Olacakları şeyden? Sevdiğinin hayatına uzanamayacak kadar uzak olmak, birinin yazgısına eşlik edemeyecek, yazgısının elinden tutamayacak kadar; tesir edebildiğine temas edemeyecek uzaklıkta olmak. Öldürün acımadan. Gayretten aciz, tezahürü sakat, doğacak olan sevgi piçten de fena hiçtir çünkü. Ruhu sakar ve sakat bir muhataptan gebe kalmak zor bir sevgiye. O sakat sevgiyi tek başına doğurup aşk büyütmek de. Ruh bazen kürtaja muhtaç. Doğmayacak bir sevgiye kürtaj en doğru karardır. Ama kendine ama muhatabına ama doğuracağı şeye; sakat bir sevgiye intikam olsun. İntikam dahi alamadınız çünkü gerçekten sevilmediniz. Olsun… Ölsün.

Öfkeniz sabırsızdır bazen. Sabırsız bir öfkeyle şık bir intikâm alınmaz. Öfkenin kabına sığamadığı durumlarda zaman, en iyi Müntekîm'dir. Bir zamanlar size hiçbir rant getirmeyen ürkek bir hakikat sesini, zamanı geldiğinde gururla söyletendir intikam.

Eğer bir gün, asil intikam sebebi isterseniz bunun bizatihi yaşamınızdan olmasını dilerim. Size meşru bir intikam sebebi lütfedenin bir başkası değil de kendiniz olmasını dilerim. Varlığınızın tüm bir inkişaf edemeyişine, olamayışınızdaki ama müsebbibi kendiniz olan hıncınıza bir intikam dilerim. Bir intikam isterim sizler için. Zararsız, derin, zarif ve yüce.

*

Yuki’nin intikamı zaman zaman bir intikam güzellemesine dönüşmüş bu sözleri düşürdü ruhuma. Ama siz yine de onun intikam sesini duymak ve eşlik etmek isterseniz Meiko Kaji’nin sesinden Shura no Hana*yla fatihasını okuyun bu yazının.

*: Katliam Çiçeği

"Kederli kar düşüyor ölü sabaha
Deliyor havayı başıboş köpeğin uluması ve Geta'nın ayak sesleri
Yürüyorum Samanyolu'nun ağırlığıyla omuzlarımda
Aslında sadece karanlığa tutunan bir şemsiye o 
Gözyaşlarını uzun zaman önce tüketmiş 
Yaşam ve ölümün eşiğinde yürüyen bir kadınım 
Hiçbir anlamı yok o merhamet gözyaşları ve düşlerinin 
Karlı gecelerin ve yarının 
Soktum bedenimi intikam nehrine 
Terk ettim kadınlığımı uzun zaman önce, 
Askerlerimizdir onlar cennet namına; asil, yenilmez ve cesur
Atalarının topraklarını terk etme zamanıdır artık 
Kalpleri yüreklendirici seslerde yüzenlerin 
And içmişlerdir zafersiz dönmeyi ölmeye yeğ tutmaya 
Bekler yurttaşların seni burada, evinde 
Cesur birlikler, yaban ellerde 
Başkasının nezaketindense 
Katlanırım sevdiğimin bencilliğine 
Bilmem dünya bir rüya mı yoksa yalan mı 
Mahpusum bir başıma"

21 Şub 2018

Varlık EstetizmiÖylesine güçlü ve çarpıcı bir tesir bırakmış ki Fransız Fotografçı Ludovic Florent, nüdizm silik bir araca dönüşmüş. Ve harika bir varlık estetizmi çıkmış.

Fotograflar;

*

"Çıplaklık yüksek sanatta örtünün yerini alır. Perdenin. Ham ervah bedene bakar, iffet ehli o bedenin remzettiği ruha. Fihi-ma-fihin anlamı budur. İçindekinin içindeki. Çıplak bir kadına bakmakla çıplak bir kadın resmine bakmak aynı şey değildir. Güzellik hakikati örten şeffaf şalın adı. Işıltı ışıldıyanı saklar."

Dücane Cündioğlu 

16 Şub 2018

Sonsuza Dek*

2018, Şubat / Ankara Kalesi
Doğduğum yılın şarkılarından; Doğan Canku / Sonsuza Dek, 1990.

7 Şub 2018

Kovacs / Fool like youİnsanın en mahrem yeri; ruhu, beyni ya da bedeni falan değil kalbidir. Bu yüzden tesettür en çok kalbe yakışıyor.
Tesettürüm ruhumda, zihnimde, bedenimde değil. Kalbimde. Ve kalpteki tesettür de bir gün örtüsünü kaldırsaydı kalbimin şarkılarını Kovacs söylerdi.

"Left for dead but still alive
Couldn't you find me
A lot of years, a lot of cries
Too horrifying

Still I wait till you arrive
Constantly pining
A liberty to live a lie
Have you erased me?

Too busy to call me, to hold me
Did you ever really want me?

Don't you wanna know
If my heart's been broken?
Will I ever know
Of your love unspoken?

True that my eyes are blue
Quite the same as you
Would you want me to
Be a fool like you?
A fool like you

You can't pretend I don't exist
Rewind the memories
You'll never hear of my first kiss
With love sincerely

I learned to fight things on my own
Without protection
I know that there's no coming home
You did erase me

Too busy to call me, to hold me
Did you ever really want me?

Don't you wanna know
If my heart's been broken?
Will I ever know
Of your love unspoken?

True that my eyes are blue
Quite the same as you
Would you want me to
Be a fool like you?
A fool like you

If I act like you
I'd hide from all my troubles too
If I'd be like you
I would be the same old fool

If my heart's been broken?
Will I ever know
Of your love unspoken?

True that my eyes are blue
Quite the same as you
Would you want me to
Be a fool like you?
A fool like you
A fool like you
A fool you knew
A fool you knew"

26 Oca 2018

Konuşamam yalnızca Mektup*

Tanrım, zarf seçiminden, kâğıda, yazıya, yazı şekline her şeyinden öyle keyif aldım ki ruhum biraz kabzolduğunda mektuplara ve harflerin kuşlarına koyacağım ruhumu. Uçsunlar diye uzaklara...


23 Oca 2018

Ruhça

“Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova buldular ve oraya yerleştiler. Birbirlerine, 'Gelin tuğla yapıp iyice pişirelim.' dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra, 'Kendimize bir kent kuralım.' dediler, 'Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.' Tanrı, insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi ve şöyle dedi: 'Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar. Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar.' Böylece Tanrı, onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi; çünkü Tanrı, bütün insanların dilini orada karıştırdı ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıttı.”

Tevrat, Genesis (I-IX)

*

Babil’den önce tüm bir insanlığın konuştuğu dil neye benzerdi bilinmez ama belki de Ruhça’ydı. Şimdi milyarca sözcük izdihamı arasında, manayı da, kastı da kaybetmiş ve bulamaz halde anlamın anlamıyla çarpışmayı ümit ediyoruz. Kayboluyoruz aynı sesle telaffuz edilse de bambaşka manalara gelen bambaşka kastların yabancı kelimelerinde.

Her insanın ruhunun gündeminde o an için en çok konuşmak istediği bir varlık var. Belki ihtiyaç, belki haz, belki bir cevabı arayıp da bulmak gibi varmak istediği bir varlık var. Peki, Ruhçanızın hakiki muhatabı kim? Notalarında, çizgilerinde kendimiz bulduğumuz bir sanat eseri? Ruhumuzu gözümüzden okuyan maşuğumuz? İç Sesimiz? Dua sesimiz? Münacatlardaki tanrımız? Hakiki bir dostumuz?

Ruhun hakiki muhatabı Ruhça konuşabildiği varlık. Diğerleriyse bir vakte misafir olmuşlar. Vadesi dolunca gidecekler. Vakit vazzı vurunca. Hakikatteyse; kısmi özgürlük, sınırlı alternatifler ve güncel seçeneklerin en avantajlısıyla muhatap oluyor insan. Bu yüzden Ruhça bilmiyor kimse.

Vakit geçirmek için beraber yürürsün / beraber yürürsün ve vakit geçmiştir / vaktin nasıl geçtiğini anlamadan yürürsün. Arkadaş, kadim dost, sevgili, eş, akraba, çocuk falan diyoruz ama tüm beşeri ilişkiler günleri sayıları bir vakte misafir olmaktan ibaret. Peki, Ruhçanızla konuşmak istediğiniz varlık nerede? Muhayyelenizde? İdeallerinizde? Mazinizde? Hayatınızda?

Kelimeler ve kastlarının hakiki manasına varma arayışı yolumuzu Hermeneutik’e düşürsün; biz bu yazıda kelimelerin tabirinin yahut gerçekliğinin değil onları güzellemenin peşine düşelim.

Ruhça Sözlük:
Ruhça Sözlük: Kelimelerin hakiki anlamlarına gelmediği, kelimelerin zahiri anlamlarının berisinde anlamını doğurduğu, çoğalttığı, yapı söküme uğratmaktan da fena helak ettiği sözlük.

Dişil Yazı*:
“Kadının ebediyeti zekâsında değil, rahmindedir. Yeni kadın, yaratıcılığın merkezini şaşırmıştır." diyen Peyami Safa'ya el-cevap: İlham, ruhu döllemektir. Bazen tek bir cümle dahi ruhu dölleyebilir. Öyle bir döller ki hatta Alef ve Zain arasından bir sonsuz doğurulur ondan. İlhamının gelmesi beklenmez. Hakiki bir mülhem gelir, ruhu döller ve gider. Bazen ruhun ırzına geçerek dahi bırakabilir mülhem olanı. Yazmak; doğurmaktır. Ve yazmak, ruhunda ve zihninde bir rahim taşıyan kadınlara yaraşır en âlâ.
*: Hélène Cixous’unun “Écriture Féminine”sinden ilhamla.

Kalp Tesettürü:
Kalbin Tesettürü diye bir şey var: ruhu, benliği, zihni, bedeni yazmaktan çekinmemek de kalbi yazarken hicap etmek. İnsanın en mahrem yeri; ruhu, beyni ya da bedeni değil kalbidir. Bu yüzden tesettür en çok kalbe yakışıyor. Kalpleri saklamalı. Ketum ve haris olmalı kalp dile gelince. Dîl, dile gelince.

Rast Yasası:
Varlığınıza haddinden fazla tesir eden ne var ise geçmişte bir anlığına olsun karşınıza çıkmıştır.

Kalbi rutubet kokmak:
Ağlamak biriktirmek ve ağla(ya)mamak kalbi rutubetlendirir. Sonra çürüme başlar. Kalp çürümesi.

Gurbet:
İnsanın kendi içine varamaması gurbettir.

Hicret:
İnsanın ruhuna varmaya gitmesi hicrettir.

Ruh Mezarı:
Maziden geçmiş muhatapların maktul yahut merhum sıfatıyla özlemek yasıyla kadim bir ritüelde sonsuza kadar yaşadıkları yer.

Varlık Tokatı:
Bazen bir beşer insan olsun diye ona varlık tokatı atılır. Ruhu, haysiyeti, idraki, izzeti neyi noksansa ya da fazlaysa orasına. Varlık tokatı can yakar. Gururunuzu kırar. Kompleksten komplekse girersiniz. Ama atan eller salihse sizi kemal eder.

Varlık Tahkiri:
Muhataba yapılacak en büyük hakaret. “Keşke 1 kenz sandığım varlığını hiç bilmeseydim. Varlık zeynini hiç keşf etmeseydim. Keşke hiç olsaydım da; varlığın varlığımı hiç bilmeseydi. Hiç görmeseydi. Hiç muhabbet beslemeseydi” keşkesi.

Saklayan(Saklı+ayan):
Saklanışından belli ayan olan şey. Saklandıkça daha çok aşikâr olan. Âşk olan.

Muhatap:
Birinin varlığına içinizde verdiğiniz bir hitap, onun içinde size duyurulmadan verilmiş olan hitapla aynı hitap olduğunda muhatabınızın muhatabınız olduğunu tasdiklemiş olursunuz.

Teferrüd Makamı:
"Teferrüd: Kendi başına olma, bağımsız olma, yalnız olma, herkesten ayrılma." Kısaca; ikâmesizlik.
Aşk, muhatapta Teferrüd Makâmını bulmaktır. Sıfatlarını değil, zatını sevmek. Ruhunu. 1iri Râb gibi ikâmesiz görmek. Yani; şirk.

Taltif Tahammülsüzü:
İltifat duyunca sevinen insan kadar ahmağı yok. Üzülmeli insan taltif duyunca hatta. Muhatabın ruhu değil sıfatlarını gördüğünün kanıtı. Zatı değil sıfatları övüyor muhatap. Özü değil, kıyafeti yani. Sizde öyle bir şey bulmalı ki muhatap, yeryüzünde hiçbir insan o taltifi giyemeyecek olsun. Hakiki taltif ruha yapılır. Sıfata değil. Muhatabınızın alternatifi, ikâmesi olduğu anda, tüm bir aşk güzellemeniz anlamsız bir boşluğa dönüşüyor. Dünyanın en meşru tenezzül etmeyişi: bir başkasının ikâmesi olmamaya gösterilen direnç.

Tesir Aidiyeti:
Bir şeyin hâkiki anlamda kaybedilebilmesi için size ait olması gerekir. Diğeri emanettir zaten. Sadece bir zamanlığına zilyetliğinizde olmuştur. Bir şeye, bir yere, birine hakiki anlamda tesir etmişseniz sizin olmuştur. Öyle bir ait olmuştur ki mâlik olmadan sizin olmuştur. Tam da bu yüzden muhatabınızın başka bir rakibe temas etmesinin bedenine mâlik olmasının bir anlamı yok. Meğerki o râkib muhatabın ruhuna tesir etmemiş olsun. Tersten okumayla; muhatabın bir vakit zihnine, kalbine ve ruhuna ve ruhuna tesir etmiş 1 rakip her zaman hakiki bir kıskançlık nedenidir.

Aşk Zikri:
Unutulmanın en dayanılmaz tarafı muhataba tesir edememiş olmanın kâhrı, başka bir şey değil. Hatırlamak, şeddelisi muhatabı hiç hatırdan çıkarmamak en güzel taltif ruha. Tam da bu yüzden; aşk, en hâkiki zikir. Aşk, muhatabın ruhunu kendi ruhunda her an, her lahza zikretmektir.

Tezatların Raksı:
Aynı üstünlük kompleksi ve aşağılık kompleksinin bir olduğu gibi; acımasızlık ve kırılganlık arasında muhteşem bir bağıntı var. Size acımasız diyenler bilsin ki küçük şeylere sizden feci kırılan biri yok. Sizi naif bulanlar bilsin ki sizin kırdığınız gibi kimse kıramaz. "Her şey zıttı ile kaimdir" ne güzel yasa. Tezatlıklardaki muhteşemlik işte. Zıtlıkların raksı işte.

Aşk’ın Kaçmak Kanıtı:
İnsan yenileceğini anlayınca ama henüz yenilmemişken kaçar, Yeneceğini bildiği halde bırakınca ise vazgeçer. İnsan vazgeçtiğini çok sever. Kaçtığına ise âşık olur. Ölmemek için kaçar. Cân havliyle. Çünkü kalırsa öleceğini(âşık olacağını) bilir. Korkmak. Soysuz bir yenilmek korkusuyla kaçmak. Aşkın kaçmaktan evla başka hangi kanıtı var?

Tesir Kudreti:
Birinin cümlelerini çalmaktan, konuşmasının, ifadelerinin ritmini çalmaktan dahası bunun farkında dahi olmamaktan daha büyük kanıt var mı? Birinin ruhuna tesir edebilmiş olmaktan daha büyük bir kudret yok. Zihnine, kalbine, tavırlarına ve ruhuna. Birinin ruhuna temas ettiğinizin en hâkiki kanıtı; muhatabın hırs & heva gösterdiği şeylerle hem hâl olmanız.

Ruhun gücünün alâmeti bu çünkü tesir kudreti. Ruha sinmek. Öylesi yüce bir ruh taşımak ki, muhatabın ruhuna nüfûz etmek. Ruhunda incecik zarâfette tahakkûm kurmak.

22 Oca 2018

.: Bûse-i Can :.

(Audrey Hepburn, Sabrina rolünden)


"Bir bûse-i can bahşına ver nakd-i hayâtı
Gel kaail olursa
Senden yanadır söz yine bâzâr senindir
Ey âşık-ı şeydâ"

Nedîm

18 Oca 2018

Sisters of Mercy*Çaldım. Haberi yok. Haber vermeyeceğim. İnsan hakiki muhatabı görsün diye bırakılmış bir şeyi, bırakıldığı yerde bulur da onu alırsa alır da bağrına basarsa bunun adı çalmak olur mu? Hiç olur mu öyle şey?

Birinin varlığına içinizde verdiğiniz bir hitap, onun içinde size duyurulmadan verilmiş olan hitapla aynı hitap olduğunda muhatabınızın muhatabınız olduğunu tasdiklemiş olursunuz. Neden mi? Çünkü Ruhumun Kızkardeşi.

*

Ruh Müzem'in şüphesiz ki en güzel şiirlerinden.
O'nun ruhundan çıktı;

Sisters of Mercy

Ah, ateşli ruh!
Kendinden başka bir şey var edebileceğini sana kim söyledi?
Kim tutuşturdu senin için
Çoğu kadının uykuda geçirdiği uzun geceleri?
Yarı yaşında
Yaşamını ikiye katladın
Kutsal kasende birikiyor şimdi kanın ve gözyaşın
Köle pazarları, çirkin yatak düşleri, yersiz şenlikler ve kafatasları
Nerval'in dert ettiği 
"kaba oyalanmalar"
Dünyanın dul zamanındasın
Ah, ateşli ruh!
Ne zaman görecekler yüzümüzün ardını
Kız kardeş, yitik masallar belleği
Kurtaralım kendimizi etin hafızasından
Şahitliğinde kalemin ve kağıdın
Ve şu müşterek yazgımızın
"hippolyte, kız kardeşim
yüzünü bana dön sen,
ruhumsun, her şeyimsin 
ve öteki yanımsın."
Korkarak, çekinerek birbirimizden
Ve koşarak, özlemle koşarak birbirimize
Duvarları ağlayan bir evde
Gündüz düşleriyle uzandığımız
beytü'l makdis'te
Ve tam ortasında yazgımızın
Seninle biz 
Kızkardeşim
Apaçık birer yara olarak kalacağız.

11 Oca 2018

Gerard de NervalTek bir cümlesinden kendime yol bulup, ruhunu özenle keşf etmek istediklerimden Gerard de Nerval. Fazlasıyla beni çeken bir şeyler var onda, istidadında ve yazgısında.

Masumiyet Müzesi'ndeki "kaba oyalanmalar" betimlemesiydi;

"Fransız şair Gerard de Nerval'in bir kitabını okudum. En sonunda aşk acısından kendini asan şair, hayatının aşkını sonuna kadar kaybettiğini anladıktan sonra, Aurelia adlı kitabının bir sayfasında, bundan sonraki hayatın kendisine yalnızca "kaba oyalanmalar" bıraktığını söyler."
(syf: 189)

"İki kere eskiden de yaptığı gibi saçlarını çekiştirdi, üç kere lafa karışmak için fırsat kollarken nefesini içine çekip omuzlarını hafifçe yükselterek bekledi. ...Güzelliğinden ya da kendimi çok yakın hissettiğim hareketlerinden ve teninden sızan bir ışık, bana dünyanın gitmem gereken merkezinin onun yani olduğunu hatırlatıyordu. geri kalan yerler, kişiler, meşgaleler kaba oyalanmalardan başka bir şey değildi."
(syf: 264)

Bu da Ahmet Oktay'dan; 

Morg Kaydı

Giriş tarihi: 26 ocak 1885
Adı, soyadı: labrunie, gérard de nerval deniliyor
Cinsiyeti: erkek
Yaşı: 47
Doğum yeri: paris (seine)
Medenî hali: bekâr
Mesleği: edebiyatçı
Miyim/eşya: siyah ceket, siyah yakalık, gömlek, flanel yelek,
gri-yeşil pantolon, kızıl çoraplar, boyalı ayakkabılar, siyah şapka
Ölüm biçimi: asılma
İntihar ya da cinayet: intihar
Ölüm nedeni: bilinmiyor
Gözlem: morga kaldırılmadan önce tanındı.
cesede edebiyatçılar derneği sahip çıktı

Nasipsizim.

Yazdıklarını henüz okumadım, fazla Türkçe çevirisi olduğunu sanmıyorum. Ama bir yazar, yazdıkları henüz okunmamışken dahi tek bir betimlemesiyle dahi hakkında böyle merak uyandırmışsa...